Change Lab: Hoe ziet de kerk van 2035 in Nederland eruit?

Workshop 4 Net zoals in een echt laboratorium worden er verschillende ingrediënten (veranderbenaderingen) toegevoegd aan de spannende vraag: hoe ziet de kerk van 2035 er in Nederland uit? Met behulp van scenario thinking en contemplatie gaan we hiermee aan de slag. We...

Maatschappelijke vragen en kerkelijke cultuur: van Ego naar Eco

Workshop 3 Hoe maken we in onze gevestigde instituten ruimte voor een nieuwe generatie die gemiddeld genomen anders aankijkt tegen tradities en behoefte heeft aan meer vrijheid dan er nu lijkt? 
Wat kunnen we doen om systemen open te breken? Hoe zorgen we voor meer...

Hoe brengt een bak cijfers vitaliteit?

Workshop 2 In deze workshop gaan we aan het werk met de vraag wat ruwe data en ander onderzoeksmateriaal op kunnen leveren voor de vitaliteit van de gemeente. In veel kerkelijke gemeenten wordt regelmatig gebruik gemaakt van enquêtes en interviews om...

IZB-Focus & Veranderprocessen: voor nieuw missionair elan

Workshop 1 In deze workshop onderzoeken we hoe je individuele en collectieve missionaire gedragsverandering kunt stimuleren. Dat doen we door het concept ‘IZB-Focustraject’ in te brengen als een casus. Hoe kan dit concept zowel een beweging naar bínnen (naar het hart...