Workshop 2

In deze workshop gaan we aan het werk met de vraag wat ruwe data en ander onderzoeksmateriaal op kunnen leveren voor de vitaliteit van de gemeente. In veel kerkelijke gemeenten wordt regelmatig gebruik gemaakt van enquêtes en interviews om gemeenteontwikkeling een impuls te geven. Maar hoe zorg je ervoor dat de uitkomsten van zo’n onderzoek daadwerkelijk bijdragen aan een vitale kerkgemeente? Wat is de meerwaarde van onderzoek en onderwijs voor de ontwikkeling van de lokale kerk? De casus die we hier ter illustratie inzetten is het church life survey programma van de PTHU. Doe en denk mee, en breng ook je eigen vragen in!

Workshopleiders: Marten van der Meulen en Bram Schriever