‘Change and Church’ startte twee jaar geleden als learning community vanuit het urgentiebesef, dat op het gebied van ‘veranderkunde en kerk’ professionals veel van elkaar kunnen leren. Door het verstevigen en creëren van verbindingen en kennisuitwisseling op het vlak van Onderzoek, Onderwijs, Ondersteuning en Ontwikkeling (De Vier O’s) is er een tussenruimte voor innovatie en het ontwikkelen van nieuw handelingsrepertoire toepasbaar in de kerk op strategisch (bestuursniveau), tactisch (classis) en operationeel (de plaatselijke gemeente) niveau.

Ondertussen zijn wij druk bezig met het organiseren van ons eerste symposium op 11 februari 2020.