Workshop 1

In deze workshop onderzoeken we hoe je individuele en collectieve missionaire gedragsverandering kunt stimuleren. Dat doen we door het concept ‘IZB-Focustraject’ in te brengen als een casus. Hoe kan dit concept zowel een beweging naar bínnen (naar het hart van de kerkgemeente en naar ons eigen hart) als een beweging naar buiten (de omgeving) op gang brengen? En wat is ervoor nodig om deze beweging duurzaam te maken? Deelnemers aan de workshop worden van harte uitgenodigd hun eigen expertise, ervaring, inzichten en creativiteit in te brengen, en vooral ook om dit concept te gebruiken als spiegel en venster voor het verrijken van hun eigen vragen op het terrein van missionaire gedragsverandering.

Workshopleiders: Jan-Maarten Goedhart, Martijn van den Boogaart en Dorothée Berensen