Verandervraagstukken in de kerk zijn vaak complex en divers. Tijdens de online leersessies in april en mei stonden drie thema´s centraal: identiteit en liturgie, presentie van de kerk in de Kempen en kerk-zijn in en voor de stad Almere. In korte gesprekjes introduceerden de casusinbrengers hun casus. Deze gesprekjes zijn hier alsnog te beluisteren:

Dinsdag 22 juni vond er in de ochtend een afrondend minisymposium plaats. Daar werden onder andere inzichten opgehaald uit enkele leersessies.