Workshop 3

Hoe maken we in onze gevestigde instituten ruimte voor een nieuwe generatie die gemiddeld genomen anders aankijkt tegen tradities en behoefte heeft aan meer vrijheid dan er nu lijkt? 
Wat kunnen we doen om systemen open te breken? Hoe zorgen we voor meer (regel)ruimte? Of moeten we meer radicale stappen zetten, om de bestaande orde heen? 
We gebruiken in deze workshop de frisse blik van buiten: ook het Waterschap zoekt naar antwoorden op deze vraag en levert ons een praktijkvoorbeeld om andere perspectieven te verkennen. Wat leveren ons die inzichten op? Met de groep verkennen we mogelijkheden om een volgende stap te zetten.

Workshopleiders: Peter Verheij en Hanna Ploeg