Perspectief op een veranderende kerkgemeenschap

Online leersessies 2021

‘Leerzaam en verrijkend’

 

Change and Church is een leernetwerk dat wil bouwen aan learning communities rond ‘veranderen en kerk’. Zo’n community bestaat uit (ervarings)deskundigen met een verschillende achtergrond en expertise. Samen onderzoeken zij een veranderkundig vraagstuk of casus, ieder vanuit zijn of haar perspectief. Deze werkwijze blijkt heel effectief, verrijkend en inspirerend te zijn. Verandervraagstukken staan daarbij niet op zichzelf maar worden altijd beschouwd in de context van tijd en plaats.

 

 

Ervaren?

 

Wil je ervaren hoe het is om te participeren in een learning community, om zo van en met anderen te leren? Of ben je ervaren en wil je jouw inzichten en ervaring delen? Dan ben je welkom in de online leersessies die het leernetwerk Change and Church in april en mei organiseert. Daarin kun je je samen met anderen buigen over een van de casussen. De casussen zijn deels gebaseerd op bestaande situaties in Nederland en België. De thematiek en problematiek zullen echter exemplarisch en herkenbaar zijn voor veel kerkelijke gemeenten in Nederland.

 

 

Casussen

De volgende casussen staan op de agenda:

Online leersessies Casus Toegelicht door
Dinsdag 13 april
20.00-22.00 uur
Toekomstgerichte presentie in Brabant Marco Luijk, classispredikant
Ferdinand Borger, predikant in Waalre
Donderdag 29 april
20.00-22.00 uur
Liturgische vernieuwing, wat doet dat met onze eenheid? (casus uit fictieve gemeente Zandgrond) Egbert van der Stouw, specialist gemeenteontwikkeling
Maandag 17 mei
20.00-22.00 uur

Almere, kerk in de stad, kerk voor de stad?

Jan Denkers, voorzitter algemene kerkenraad Almere
Rianne Veenstra, predikant in Almere

Dinsdag 13 april, 20.00 – 22.00 uur – Toekomstgerichte presentie in Brabant
De vraag waar protestantse gemeenten in de Brabantse Kempen mee worstelen is: ‘Hoe kunnen we als protestantse kerken zichtbaar en van betekenis blijven in de Brabantse Kempen?’ De Protestantse Kerk in Nederland gaat een pilotproject starten om samen met gemeenten in deze regio een antwoord te vinden. In deze casus staat de kernvraag uit het pilotproject centraal.

 

Donderdag 29 april, 20.00 – 22.00 uur  – Liturgische vernieuwing, wat doet dat met onze eenheid?
In een middelgrote hervormde gemeente (met drie wijkgemeenten) in het midden van het land is sinds enige tijd behoefte aan een liturgische vernieuwing. Deze krijgt ook al gestalte via een initiatief van een aantal gemeenteleden. Dat roept spanningen op tussen verschillende ´spelers´ in het gemeente-zijn: predikanten, de algemene kerkenraad en gemeenteleden.
Een casus over de complexiteit van liturgisch vernieuwen en vasthouden aan tradities en identiteit.

 

Maandag 17 mei, 20.00 – 22.00 uurAlmere, kerk in de stad, kerk voor de stad?
De algemene kerkenraad van Almere zoekt nieuwe mogelijkheden om haar missionaire ambitie actief in te vullen: kerk zijn voor de stad en de mensen die er wonen, ongeacht wie of wat zij zijn en ongeacht hun levensovertuiging, met de waarden die vanuit het protestants-christelijk gedachtengoed aangereikt zijn. Dit vraagt om verder denken – nieuwe ideeën, creativiteit, ondernemerschap, netwerken. Hoe krijg je de vier zelfstandige wijkkerkenraden mee in dit proces, die ook staan voor hun eigen identiteit en zelfstandigheid? Terwijl er geen geld is om in menskracht te investeren. Het dalende ledenaantal speelt daarbij een rol.

 

Aan de uitkomsten van deze leersessies wordt op dinsdag 22 juni een online symposium gewijd.

 

Benieuwd naar de ervaringen en verhalen van deelnemers uit het leernetwerk?
Luister dan hier naar de podcasts van Hanna Ploeg, Egbert van der Stouw en Bram Schriever.

 

Change and Church