Perspectief op een veranderende kerkgemeenschap

waarom?

Wij zijn onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en ondersteuners die actief zijn op het grensvlak van de veranderkunde en de kerk. Op dat kruispunt en in die tussenruimte bundelen wij onze krachten. We leren graag van en aan elkaar. We scherpen elkaar met frisse blikken. We doorbreken patronen, delen kennis en ervaring en werken vanuit relaties. We willen gelovig, nieuwsgierig, creatief en inventief samenwerken.

De activiteiten van het leernetwerk Change and Church zijn niet alleen bedoeld om te signaleren, onderzoeken en weten wat er speelt, maar willen ook daadwerkelijk inzichten en methodieken vertalen naar en verbinden aan de praktijk. 

We geloven dat we kerk en samenleving kunnen dienen door samen op te trekken. Dienstbaar zijn we door inspiratie te delen (‘het kan wel!’), door nieuwe onderzoeksmethoden uit te proberen, door ander gedrag te oefenen. En vooral door elkaar te ontmoeten in de tussenruimte, want in verbinding ontstaat vernieuwing.

voor wie?

Ben je werkzaam in of betrokken op het terrein van Onderzoek, Onderwijs, Ondersteuning of Ontwikkeling? Bijvoorbeeld als onderzoeker, docent, predikant, bestuurder, kerkelijk werker, ondersteuner, adviseur, begeleider, ontwikkelaar van veranderprocessen…

Nieuws

Veranderen in de praktijk – drie interviews

Verandervraagstukken in de kerk zijn vaak complex en divers. Tijdens de online leersessies in april en mei stonden drie thema´s centraal: identiteit en liturgie, presentie van de kerk in de Kempen en kerk-zijn in en voor de stad Almere. In korte gesprekjes...

Lees meer

Change and Church