symposium

Samen leiding geven aan verandering

11 februari 2020 | PThU, Amsterdam

‘Change and Church’ is in 2017 gestart als leernetwerk vanuit het urgentiebesef, dat op het gebied van ‘veranderkunde en kerk’ professionals veel van elkaar kunnen leren.

waarom?

Wij zijn onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en ondersteuners die actief zijn op het grensvlak van de veranderkunde en de kerk. Op dat kruispunt en in die tussenruimte bundelen wij onze krachten. We leren graag van en aan elkaar. We scherpen elkaar met frisse blikken. We doorbreken patronen, delen kennis en ervaring en werken vanuit relaties. We willen gelovig, nieuwsgierig, creatief en inventief samenwerken.

Het Symposium als eerste uitingsvorm van het leernetwerk Change and Church is niet alleen bedoeld om te signaleren, onderzoeken en te weten wat er speelt, maar wil ook daadwerkelijk inzichten en methodieken vertalen naar en verbinden aan de praktijk. Wat kunnen we leren als we niet in aparte kolommen onze waarheden bevestigen, maar over grenzen heen zoeken naar dat wat losmaakt en  verbindt.

We geloven dat we kerk en samenleving kunnen dienen door samen op te trekken. Dienstbaar zijn we door inspiratie te delen (‘het kan wel!’), door nieuwe onderzoeksmethoden uit te proberen, door ander gedrag te oefenen. En vooral door elkaar te ontmoeten in de tussenruimte, want in verbinding ontstaat vernieuwing.

voor wie?

Ben je werkzaam in of betrokken op het terrein van Onderzoek, Onderwijs, Ondersteuning of Ontwikkeling? Bijvoorbeeld als onderzoeker, docent, predikant, bestuurder, kerkelijk werker, ondersteuner, adviseur, begeleider, ontwikkelaar van veranderprocessen…

Nieuws

Downloads van de workshops

Downloads van de workshops

Wat is er allemaal aan de orde gekomen op symposium 'Samen leiding geven aan verandering'? Download de diverse bijdragen.   presentatie Onderzoeken...

Lees meer

Change Lab: Hoe ziet de kerk van 2035 in Nederland eruit?

Workshop 4 Net zoals in een echt laboratorium worden er verschillende ingrediënten (veranderbenaderingen) toegevoegd aan de spannende vraag: hoe ziet de kerk van 2035 er in Nederland uit? Met behulp van scenario thinking en contemplatie gaan we hiermee aan de slag. We...

Lees meer

Maatschappelijke vragen en kerkelijke cultuur: van Ego naar Eco

Workshop 3 Hoe maken we in onze gevestigde instituten ruimte voor een nieuwe generatie die gemiddeld genomen anders aankijkt tegen tradities en behoefte heeft aan meer vrijheid dan er nu lijkt? 
Wat kunnen we doen om systemen open te breken? Hoe zorgen we voor meer...

Lees meer

Hoe brengt een bak cijfers vitaliteit?

Workshop 2 In deze workshop gaan we aan het werk met de vraag wat ruwe data en ander onderzoeksmateriaal op kunnen leveren voor de vitaliteit van de gemeente. In veel kerkelijke gemeenten wordt regelmatig gebruik gemaakt van enquêtes en interviews om...

Lees meer

IZB-Focus & Veranderprocessen: voor nieuw missionair elan

Workshop 1 In deze workshop onderzoeken we hoe je individuele en collectieve missionaire gedragsverandering kunt stimuleren. Dat doen we door het concept ‘IZB-Focustraject’ in te brengen als een casus. Hoe kan dit concept zowel een beweging naar bínnen (naar het hart...

Lees meer
Samen leiding geven aan verandering, 11 februari 2020

Samen leiding geven aan verandering, 11 februari 2020

Waarom raakt onderzoek gauw in de vergetelheid? Wat is er nodig bij het ondersteunen van een gemeente? Wat is er nodig bij het ‘besturen in de kerk’? Waarom makkelijk doen -als het moeilijk is? Waarom 1 perspectief- als er meer zijn? Herken je deze – of soortgelijke –...

Lees meer
Leernetwerk Change and Church

Leernetwerk Change and Church

‘Change and Church’ startte twee jaar geleden als learning community vanuit het urgentiebesef, dat op het gebied van ‘veranderkunde en kerk’ professionals veel van elkaar kunnen leren. Door het verstevigen en creëren van verbindingen en kennisuitwisseling op het vlak...

Lees meer

Change and Church