Symposium 2020

11 februari 2020 | PThU, Amsterdam

Samen leiding geven aan verandering

Downloads van de workshops

Downloads van de workshops

Wat is er allemaal aan de orde gekomen op symposium 'Samen leiding geven aan verandering'? Download de diverse bijdragen.   presentatie Onderzoeken...

Change Lab: Hoe ziet de kerk van 2035 in Nederland eruit?

Workshop 4 Net zoals in een echt laboratorium worden er verschillende ingrediënten (veranderbenaderingen) toegevoegd aan de spannende vraag: hoe ziet de kerk van 2035 er in Nederland uit? Met behulp van scenario thinking en contemplatie gaan we hiermee aan de slag. We...

Hoe brengt een bak cijfers vitaliteit?

Workshop 2 In deze workshop gaan we aan het werk met de vraag wat ruwe data en ander onderzoeksmateriaal op kunnen leveren voor de vitaliteit van de gemeente. In veel kerkelijke gemeenten wordt regelmatig gebruik gemaakt van enquêtes en interviews om...

IZB-Focus & Veranderprocessen: voor nieuw missionair elan

Workshop 1 In deze workshop onderzoeken we hoe je individuele en collectieve missionaire gedragsverandering kunt stimuleren. Dat doen we door het concept ‘IZB-Focustraject’ in te brengen als een casus. Hoe kan dit concept zowel een beweging naar bínnen (naar het hart...

Samen leiding geven aan verandering, 11 februari 2020

Samen leiding geven aan verandering, 11 februari 2020

Waarom raakt onderzoek gauw in de vergetelheid? Wat is er nodig bij het ondersteunen van een gemeente? Wat is er nodig bij het ‘besturen in de kerk’? Waarom makkelijk doen -als het moeilijk is? Waarom 1 perspectief- als er meer zijn? Herken je deze – of soortgelijke –...

Ochtendprogramma

9:30 
Inloop

Koffie en thee

 

10:00 
Welkom

Welkom en opening door Nadine van Hierden 

 

Nadine van Hierden MA
10:15
Samen onderzoeken en leren

Prof. dr. Henk de Roest neemt je mee op een interactieve ontdekkingstocht langs de mogelijkheden om samen vorm te geven aan leren en veranderen in de kerk. Sleutelwoorden: creatief, enthousiasmerend, betrokken.  

prof. dr. Henk de Roest
11:05
Bewoonde herinnering en verandering: het kan wel!

Dr. Hanna Ploeg-Bouwman schetst waarom veranderprocessen in de kerk zo lang duren en moeizaam verlopen. Maar ze laat je ook zien hoe het anders kan!

dr. Hanna Ploeg-Bouwman
11:40
Forumgesprek

Prof. dr. Manon Ruijters en dr. Wilbert van Iperen gaan onder leiding van Bram Schriever MSc met elkaar en met jou in gesprek over hefbomen voor leren en veranderen in de kerk.

Bram Schriever Msc
12:30
Lunch

 

Middagprogramma

13:15
Handen uit de mouwen! Werkplaatsen voor vernieuwing.

Wat kunnen we leren als we niet in aparte kolommen onze waarheden bevestigen, maar over grenzen heen zoeken naar dat wat losmaakt wat vastzit en verbind wat losstaat.

13:30
Op zoek naar nieuwe manieren van denken en doen: hoe komen die tot stand?

In het middagprogramma ga je samen met de medesymposiumbezoekers onder begeleiding van één van de dragers van het leernetwerk op zoek naar nieuwe manieren van denken en doen. Hoe brengt samenwerking je verder? Je kunt kiezen uit één van de volgende terreinen:

Workshop 1: Missionair samenwerken kan zo: IZB Focus

In deze workshop onderzoeken we hoe je individuele en collectieve missionaire gedragsverandering kunt stimuleren. Dat doen we door het concept ‘IZB-Focustraject’ in te brengen als een casus. Hoe kan dit concept zowel een beweging naar bínnen (naar het hart van de kerkgemeente en naar ons eigen hart) als een beweging naar buiten (de omgeving) op gang brengen? En wat is ervoor nodig om deze beweging duurzaam te maken? Deelnemers aan de workshop worden van harte uitgenodigd hun eigen expertise, ervaring, inzichten en creativiteit in te brengen, en vooral ook om dit concept te gebruiken als spiegel en venster voor het verrijken van hun eigen vragen op het terrein van missionaire gedragsverandering.

Workshopleiders: Jan-Maarten Goedhart, Martijn van den Boogaart en Dorothée Berensen

Workshop 2: Hoe brengt een bak cijfers vitaliteit?

In deze workshop gaan we aan het werk met de vraag wat ruwe data en ander onderzoeksmateriaal op kunnen leveren voor de vitaliteit van de gemeente. In veel kerkelijke gemeenten wordt regelmatig gebruik gemaakt van enquêtes en interviews om gemeenteontwikkeling een impuls te geven. Maar hoe zorg je ervoor dat de uitkomsten van zo’n onderzoek daadwerkelijk bijdragen aan een vitale kerkgemeente? Wat is de meerwaarde van onderzoek en onderwijs voor de ontwikkeling van de lokale kerk? De casus die we hier ter illustratie inzetten is het church life survey programma van de PTHU. Doe en denk mee, en breng ook je eigen vragen in!

Workshopleiders: Marten van der Meulen en Bram Schriever

Workshop 3: Workshop maatschappelijke vragen en kerkelijke cultuur: van Ego naar Eco

Hoe maken we in onze gevestigde instituten ruimte voor een nieuwe generatie die gemiddeld genomen anders aankijkt tegen tradities en behoefte heeft aan meer vrijheid dan er nu lijkt? Wat kunnen we doen om systemen open te breken? Hoe zorgen we voor meer (regel)ruimte? Of moeten we meer radicale stappen zetten, om de bestaande orde heen? 
We gebruiken in deze workshop de frisse blik van buiten: ook het Waterschap zoekt naar antwoorden op deze vraag en levert ons een praktijkvoorbeeld om andere perspectieven te verkennen. Wat leveren ons die inzichten op? Met de groep verkennen we mogelijkheden om een volgende stap te zetten.

Workshopleiders: Peter Verheij en Hanna Ploeg

Workshop 4: Change Lab: Hoe ziet de kerk van 2035 in Nederland eruit?

Net zoals in een echt laboratorium worden er verschillende ingrediënten (veranderbenaderingen) toegevoegd aan de spannende vraag: hoe ziet de kerk van 2035 er in Nederland uit? Met behulp van scenario thinking en contemplatie gaan we hiermee aan de slag. We proberen te ontdekken of en hoe de materie (het vraagstuk) hierdoor verandert en of het uitmaakt in welke volgorde deze ingrediënten worden toegevoegd. Er zijn geen voorspelbare uitkomsten bij deze proef, dus het wordt spannend!

Workshopleiders: Johan ter Beek en Egbert van der Stouw

15:00
Delen van opbrengst en mogelijke interventies

 

15:15
Afsluiting

 

Nadine van Hierden MA

Change and Church