Perspectief op een veranderende kerkgemeenschap

Symposium 2021

Change and Church, perspectief op een veranderende kerkgemeenschap

De toekomst van de kerk gaat je aan het hart; je ziet dat veranderingen nodig zijn, wil de kerk toekomst hebben. Je weet inmiddels dat succesvol veranderen – ook in de kerk – een kwestie van lange adem is. En:

  • Je gelooft dat de kerk er toe doet
  • Je vraagt je af hoe komt het dat er buiten de kerk zoveel sneller ingezet wordt op verandering
  • Je vraagt je wel eens af: ‘wat kan ik hier nu aan bijdragen?’
  • Je bent benieuwd naar veranderervaringen van anderen
  • Je wilt jouw veranderervaring delen
  • Je wilt jouw professionele veranderkennis of expertise inbrengen.

Herken je dit?

Maak dan kennis met het leernetwerk Change & Church en neem deel aan een van de zoomsessies of het symposium dat het netwerk in het voorjaar 2021 organiseert. Dit is de gelegenheid om verbindingen aan te gaan, te leren, te delen of nieuwe inzichten te krijgen, door groepsgewijs ervaringen uit te wisselen, met als doel jouzelf of jouw kerk tot bloei te laten komen en veranderingen te verankeren.

C&C is een leernetwerk (community of practice), opgezet door professionals met een theologische achtergrond en experts in veranderkunde. Onderzoek, onderwijs, ondersteuning en ontwikkeling zijn de vier pijlers waar Change and Church op rust.

In het leernetwerk is ruimte voor het delen van ervaring en expertise, want alleen samen krijgen we inzicht in hoe veranderingen werken. Het perspectief? Uitzicht op de toekomst van de kerk en op de kerk van de toekomst!

Belangstelling?

Wil je deelnemen aan een van de leersessies en/of het symposium? Meld je dan hier aan. Je ontvangt dan te zijner tijd meer informatie over data, aanmelding, kosten, inlog, etc.

Change and Church