Wie wij zijn

Het leernetwerk Change and Church is een actieve coalitie van mensen. De coalitie wordt op dit moment gedragen door vertegenwoordigers van de PThU, de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, de IZB en zelfstandige (reli-)ondernemers. De coalitie kan wijzigen qua samenstelling.

We vinden het belangrijk dat er ook onafhankelijke grensgangers betrokken zijn bij dit leernetwerk. Zij helpen verbindingen leggen en verstevigen, en kunnen helpen om meeropbrengsten te generen.

Grensgangers

deelnemers aan het leernetwerk zijn:

Prof. Henk de Roest
Prof. Henk de Roest

hoogleraar praktische theologie Protestantse Theologische Universiteit (PThU), directeur PThU- onderzoeksplatform Connecting Churches and Cultures

Ronnie Zuidam
Ronnie Zuidam

Coördinator van de Academie van de Protestantse Kerk in Nederland, Coördinator van Jong Protestant en docent Theologie op de CHE

Drs. Dorothée Berensen-Peppink
Drs. Dorothée Berensen-Peppink

Theoloog, trajectbegeleider IZB Focus, onderzoeker/adviseur m.b.t generaties in de kerk

Dr. Marten van der Meulen
Dr. Marten van der Meulen

universitair docent godsdienstsociologie PThU, coördinator en onderzoeker PThU-CCC

Dr. Hanna Ploeg
Dr. Hanna Ploeg

organisatieantropoloog/adviseur/supervisor, initiatiefnemer Learning Community

Recent deed ze promotieonderzoek naar de impact van complexe veranderprocessen. Dissertatie: Bewoonde herinnering – Een learning history van het Samen-op-Weg-proces.

Drs. Nadine van Hierden
Drs. Nadine van Hierden

docent veranderkunde bij de PThU

Bram Schriever MMI
Bram Schriever MMI

adviseur/begeleider & supervisor

Change and Church