Perspectief op een veranderende kerkgemeenschap

Wie wij zijn

Het leernetwerk Change and Church is een actieve coalitie van mensen. De coalitie wordt op dit moment gedragen door vertegenwoordigers van de PThU, de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, de IZB en zelfstandige (reli-)ondernemers. De coalitie kan wijzigen qua samenstelling.

We vinden het belangrijk dat er ook onafhankelijke grensgangers betrokken zijn bij dit leernetwerk. Deze grensgangers zijn de ‘meedoeners en meebeslissers’ van het netwerk en de concrete events. De meedragers (ambassadeurs ) helpen verbindingen te leggen en verstevigen relaties in de gemeenschap, de kerk en de maatschappij zodat de impact groeit.

Grensgangers

Drs. Egbert van der Stouw
Drs. Egbert van der Stouw

verbindend specialist gemeenteontwikkeling en monastiek kerk-zijn bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Bram Schriever MMI
Bram Schriever MMI

adviseur/begeleider & supervisor

Dr. Marten van der Meulen
Dr. Marten van der Meulen

universitair docent godsdienstsociologie PThU, coördinator en onderzoeker PThU-CCC

Dr. Hanna Ploeg
Dr. Hanna Ploeg

organisatieantropoloog/adviseur/ supervisor, initiatiefnemer Learning Community

Ze deed promotieonderzoek naar de impact van complexe veranderprocessen. Dissertatie: Bewoonde herinnering – Een learning history van het Samen-op-Weg-proces.

Drs. Nadine van Hierden
Drs. Nadine van Hierden

docent veranderkunde bij de PThU

Ambassadeur

Prof. Henk de Roest
Prof. Henk de Roest

hoogleraar praktische theologie Protestantse Theologische Universiteit (PThU), directeur PThU- onderzoeksplatform Connecting Churches and Cultures

Change and Church