In de online leersessies en het online symposium van Change and Church zijn we in 2021 met mooie maar ook ingewikkelde praktijkvragen rond veranderen en kerk aan de slag gegaan. Vragen die door hun complexiteit de wijsheid van meer gezichtspunten nodig hebben en waar geen pasklare antwoorden op te geven zijn. Ook voor het leernetwerk zelf (de kerngroep) zijn er ´taaie´ vragen, die te maken hebben met toekomstvisie, focus en draagvlak. 

In een strategische visiebijeenkomst in augustus ’21 hebben we daarom naar onszelf en naar elkaar gekeken. Wat wordt de koers van het leernetwerk, wat willen we halen, wat brengen? Conclusie: dit jaar geen externe bijeenkomsten maar interne reflectie, om ons te verdiepen in de thematiek van veranderen en kerk, ook met het oog op de toekomst van het leernetwerk. 

Wat zien we voor ons, voor het komend jaar?

  • We komen tot juni 2022 vier keer bij elkaar.
  • In elke bijeenkomst wordt één thema uitgediept dat raakt aan veranderen en kerk. Dat thema wordt ingebracht en ingeleid door iemand uit het leernetwerk, met behulp van een boek / artikel dat we vooraf lezen.
  • We willen zo vooral inspiratie opdoen, leren van elkaar en elkaars praktijk, sparren, denkkracht opdoen en ons herbronnen. 
  • Als leernetwerk organiseren we geen externe activiteiten het komend jaar.
  • In de tussentijd kunnen we wel verkennen met welke partijen samenwerking wenselijk en mogelijk is, en hoe mogelijke nieuwe initiatieven van het leernetwerk gefinancierd kunnen worden.

Wat kunt u doen?

Misschien hebt u vragen, waarmee wij u kunnen helpen. Stel ze, we horen het graag en kijken dan samen met u hoe we u kunnen helpen. Misschien hebt u ook ideeën en suggesties voor het leernetwerk Change and Church. Deel ze met ons, ze kunnen ons denkproces verrijken.

Hebt u opmerkingen? Neem dan contact op met Marina Kapteyn (pr en communicatie), via marinakapteyn@alphatekst.nl, tel. 06-12076835 of via het contactformulier.