Downloads van de workshops

Downloads van de workshops

Wat is er allemaal aan de orde gekomen op symposium ‘Samen leiding geven aan verandering’? Download de diverse bijdragen.   presentatie Onderzoeken en veranderen Workshop ChangeLab – contemplatieve benadering Workshop Scenariothinking Samen...

Change Lab: Hoe ziet de kerk van 2035 in Nederland eruit?

Workshop 4 Net zoals in een echt laboratorium worden er verschillende ingrediënten (veranderbenaderingen) toegevoegd aan de spannende vraag: hoe ziet de kerk van 2035 er in Nederland uit? Met behulp van scenario thinking en contemplatie gaan we hiermee aan de slag. We...

Maatschappelijke vragen en kerkelijke cultuur: van Ego naar Eco

Workshop 3 Hoe maken we in onze gevestigde instituten ruimte voor een nieuwe generatie die gemiddeld genomen anders aankijkt tegen tradities en behoefte heeft aan meer vrijheid dan er nu lijkt? 
Wat kunnen we doen om systemen open te breken? Hoe zorgen we voor meer...