Veranderen in de praktijk – drie interviews

Verandervraagstukken in de kerk zijn vaak complex en divers. Tijdens de online leersessies in april en mei stonden drie thema´s centraal: identiteit en liturgie, presentie van de kerk in de Kempen en kerk-zijn in en voor de stad Almere. In korte gesprekjes...