In deze podcast gaan we in gesprek met Jan van der Beek, die na een commerciele loopbaan nu eigenaar is van een investeringsmaatschappij met de focus op de gezondheidszorg, “vanwege de grote behoefte aan innovatie en veranderingen in ons zorgstelsel”, zoals hij dat zelf omschrijft. Met zijn zakelijke achtergrond kijkt op een heel eigen wijze aan tegen ‘veranderen in de kerk’. “Kerken zijn allemaal aan het tobben over de vraag ‘hoe kunnen wij de toekomst aan?’ Terwijl er wel een enorme behoefte aan zingeving is in de samenleving. Hoe komt het toch dat we niet in staat zijn om aan die behoefte te voldoen? De kerk in verandering is het waard om competente bestuurders aan het roer te hebben, die de blik naar buiten gericht hebben. Daar ontbreekt het volgens mij nogal eens aan.”